นักวิเคราะห์ยังคงเป็นกลางเกี่ยวกับ Penn Entertainment