หล่อสร้างเรื่อง! ภาพนี้ของพัคโบกอม ทำสาว ๆ ทั้งเอเชียต่างพูดถึงเป็นเสียงเดียวกัน