เปิดลิสต์ซีรีส์ประเทศเกาหลีมาใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนพฤศจิกายน 2022